2 Ağustos 2011 Salı

BRAND CAR TEST / TÜRKİYE'NİN İLK KALİTATİF OTOMOBİL MARKA ARAŞTIRMASIOtomobiller… Bazılarımız için özgürlük. Bazılarımız için tutku. Bazılarımız için bir prestij ya da statü sembolü. Kişiliğimizin ve tarzımızın bir yansıması. Hayalleri süslüyorlar, kıskanılıyor ve arzulanıyorlar. Bizler gibi onlarında kişilikleri var. Bazıları eğlenceli, bazılarının sempatik bir duruşu, bazılarınınsa karizmatik bir havası var. Bazıları Sert bakışlara ve güven veren hatlara sahip...

Otomobiller bu saydığımız duygusal yönleriyle sahip olduğumuz, satın aldığımız bir çok objeden ayrılıyor. Söz konusu obje otomobil olduğunda da satın alma karar süreçleri, tüketici motivasyon ve güdüleri de çok daha karmaşık bir hal alıyor. Çağdaş pazarlama anlayışı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesi için gerekli bilgilerin toplanması,değerlendirilmesi ve tüketici davranışlarının her yönüyle anlaşılması ve buna göre pazarlama karması geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Elde edilen bilgilerle, strateji geliştirmek kolaylaşır ve arzulanan sonuçlara erişilmesi olasılığı artar. Kısacası, tüketici davranışlarının bilinmesi, derinlemesine analizi pazarlama çabaları için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Özellikle otomobil sektöründe Tüketicilerin rasyonel beklentileri yanında, Marka imajı, duygusal fayda ve sosyal güdülerin pazarlama karması ve konumlandırmadaki ağırlığı hiç olmadığı önem kazanmıştır.

Fark yaratan markalar ve otomobiller köşemizde, modern şehir hayatının en önemli satın alma objelerinden biri olan otomobilleri alışıla gelmişin dışında yeni bir yöntemle test edip, mercek altına alacağız. Otomobil sahiplerinin otomobilleri ile kurdukları duygusal ilişkiyi, otomobillerin marka değerlerinin ve imajlarının satın alma ve tüketici tercihleri üzerindeki etkisini, tasarım ve yaratıcı arayışların nasıl fark yarattığını masaya yatıracağız.

Yaratıcı markaları, bu markaların devrim niteliğindeki yeniliklerini ve çizgi dışı modellerini kantitatif ve kalitatif araştırma teknikleri ve fokus grup analizlerine dayanarak duygusal bir marka testine tabi tutacağız. Bu markaların ve radikal modellerinin hedef kitleleri ve tüketiciler üzerindeki etkilerini ve markaya kattığı değeri analiz edeceğiz. Tasarım, marka kişiliği, marka imajı, duygusal tatmin, statü-prestij gibi sosyal beklentiler gibi 8 ana kriter altında marka ve modelin duygusal satın alma ve tercih nedenlerini inceleyeceğiz ve bu 8 kritere göre otomobilin elde ettiği test değerlerini ortaya koyacağız. Otomobillerin hedef kitlesi içinde yer alan ve markanın odaklandığı alanlarda uzmanlaşmış trend uzmanı, tasarımcı, iş adamı, gazeteci, marka danışmanı ve akademisyenlerden oluşan özel bir denek grubu tarafından test edilecek ve aracın mevcut sahiplerinin iç görüleride ayrıca alınarak, sonuçlar analiz edilecek.

BRAND CAR TEST ile yollarda gördüğümüzde bizi heyecanlandıran,konseptiyle, tasarımıyla hayran bırakan, teknolojisi ve performansıyla bir çok kişinin hayalini süsleyen fark yaratan otomobilleri çok daha yakından ve hiç olmadığı kadar derinden tanıma fırsatı yakalayacaksınız...

Çizginin dışında, kendi yolunu kendisi belirleyen, fark yaratan KİŞİLER ve MARKALAR bu araştırmayı ve bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak kaleme aldığım yazıları çok sevecek diye umuyorum...

ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ:

MARKA KİŞİLİĞİ / (marka ve modelin tüketicinin yansıttığı kimlikle olan bağı)
MARKA İMAJI / (otomobilin genel imajının test edenler nezdinde ki değeri)
MODEL İMAJI / ( test edilen genel imajının test edenler nezdinde ki değeri)
İNOVASYON ve YARATICILIK / (marka ve modelin getirdiği trendler ve yenilikler)
TASARIM / (otomobilin tasarımın yarattığı tatmin)
SOSYAL STATÜ VE PRESTİJ
KİŞİSELLEŞTİRME / (otomobilin her acıdan kişiselleştirilebilirliği)
FARK YARATMA VE DİKKAT ÇEKİCİLİK / (otomobilin duygusal olarak satın alan üzerinde yarattığı farklılaşma etkisi ve dikkat çekiciliği)
ÇEVRE-TOPLUMSAL DUYARLILIK VE SORUMLULUK / (otomobilin ve markanın sosyal sorumlu konumunun katkısı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder